Shop Mobile More Submit  Join Login
About Film & Animation / Student Pia-himeFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 29 Deviations 1,563 Comments 3,069 Pageviews
×

Newest Deviations

I WISH YOU LOVED ME....[23-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 8 6 DEATH NOTE [18-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 6 3 Sweet Lie [ 13-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 13 13 THE LAST WISH [ 11-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 10 5 Save Me [ 5-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 6 0 Nothing Left[ 4-3-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 7 5 Looking Forward To Seeing You[24/2/2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 7 11 Wait-For-You [5-2-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 11 2 Can you hear my heart ???[4 -2 - 2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 12 12 [share PSD] The First Day ( STOP) :iconpia-hime:Pia-Hime 11 15 F A I R Y S T O R Y [26-1 -2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 4 2 Big Share Happy 200+watch and welcome tet holliday :iconpia-hime:Pia-Hime 26 51 Zodiac #13: [25-1 -2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 7 2 Zodiac #12: V I R G O [23-1 -2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 9 4 Zodiac #10: L I B R A [21-1 -2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 8 12 Zodiac#11: C A P R I C O N [14-1-2017] :iconpia-hime:Pia-Hime 12 0
Fav if you like <3333

Favourites

Sing me to sleep :icondonghoyongcoi:donghoyongcoi 66 7 Mami Tomoe :iconyukina-yuk:Yukina-Yuk 32 4 misc png :icondbszabo1:dbszabo1 35 2 texture :iconhimeka25:Himeka25 16 0 misc explosion element png :icondbszabo1:dbszabo1 319 25 misc fire explosion element png :icondbszabo1:dbszabo1 79 26 fire burst png :icondbszabo1:dbszabo1 97 13 RedSpirit :iconalan70:Alan70 17 3 EA :iconalan70:Alan70 17 0 agua png :iconeross-666:eross-666 783 56 Skull Stock 1 :icon1989juni:1989juni 619 105 STOCK PNG drippy drips :iconmaureenolder:MaureenOlder 366 74 PNG BLOOD :iconmoonglowlilly:Moonglowlilly 1,765 363 misc bg element png :icondbszabo1:dbszabo1 387 38 misc bg element png :icondbszabo1:dbszabo1 278 12 decor 3 :icondiza-74:DiZa-74 483 87

Groups

Activity


TUT
19 deviations
DEATH NOTE [18-3-2017]
           -Credits for resources used goes to it's respective owners.-
     sau mấy ngày bí ý tưởng thì đây "một tệ nạn xã hội" đã đc tui tạo ra TT^TT
Loading...
mấy chế có nghĩ là Chui nên mở T.R hơm?? <3
Sweet Lie [ 13-3-2017]
Credit: :iconpia-hime: :iconnhat-minh: :iconkarindeviant: and in my fav
                                 _________________________________                         
                            - ghét cái cảm giác bị ghép với một ai đó
                            - khổ quá trình không tăng mà lại lụt TT^TT
                            - :iconnhat_minh: mày à xin lỗi đã hạ thấp giá trị của
                              tut mày nha tao không cố ý đâu do trình tao tệ quá 
Loading...
THE LAST WISH [ 11-3-2017]
                     Credit all resources for owners + All in my favourite
                                ________________________________
         Sắp đến ngày họp phụ huynh rùi TT^TT cái ngày mà gia đình tui tan nát say good bye my computer 
Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconxjekyung-s:
xJekyung-S Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Interface Designer
WB pls
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Filmographer
done
Reply
:iconkikiklear:
KikiKlear Featured By Owner Mar 10, 2017  New Deviant
Làm quen ^^?
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Mar 10, 2017  Student Filmographer
Cứ gọi tui là Pia
Reply
:iconkikiklear:
KikiKlear Featured By Owner Mar 10, 2017  New Deviant
Tui là Kiki
Xưng sao :3 ?
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Filmographer
M t nha
Reply
(1 Reply)
:iconneosm2503:
NeoSM2503 Featured By Owner Mar 8, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the watch! :D 
Reply
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner Mar 6, 2017   Interface Designer
Watch back?, pls!~
Reply
:iconkatarichucheo:
KatariChucheo Featured By Owner Feb 18, 2017
- Watch back,pls 
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 19, 2017  Student Filmographer
done
Reply
:iconakari-himegako:
Akari-Himegako Featured By Owner Feb 10, 2017
- Tao qua 
- Ngày vui 'v'
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 11, 2017  Student Filmographer
chòi oi, cảm ơn mày rất nhieeufTT^TT hầu giờ toàn tao ghé cho người ta chứ chưa có ai ghé tao hết mày là người đầu tiên ấy
Reply
:iconakari-himegako:
- Ừa, không có gì đâu
Reply
:iconelline-rosanne:
Elline-Rosanne Featured By Owner Feb 5, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn bạn đã watch mình nha <3
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 5, 2017  Student Filmographer
không có chi<3
Reply
:iconyumi813:
Yumi813 Featured By Owner Feb 4, 2017  Student
- Thăm m nè!
- Thấy m lúc nào cũng ghé t mà t không ghé lại nên hơi ngại! //v//
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Filmographer
-mô cảm ơn mày nhiều<3
- có sao đâu mày không quên tao là tao hạnh phúc lém  rầu
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Feb 3, 2017  Student Interface Designer
Tao qua 'v'
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Filmographer
-mơn nhiều <3
- mấy bữa nay mày học cảm thấy ra sao?
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Interface Designer
Không gì ;;v;;
Bình thường thôi 'v'
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Filmographer
tao buồn ngủ muốn chết
Reply
(1 Reply)
:iconakari-himegako:
Akari-Himegako Featured By Owner Feb 2, 2017
- Ghé 
- Nhớ tao không ?
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Filmographer
-haha cảm ơn mày
-nhớ chứ sao không do bận quá nên không ghé mày đc sorryTT^TT
Reply
:iconakari-himegako:
- Ừa, không sao đâu, tao cũng dậy mà
- Mày học lại chưa ?
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Feb 5, 2017  Student Filmographer
rồi tao nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ on DA quá
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: